Welcome to MU Online Forum

MUOptinet #1 97d 100x http://muoptinet.com => Новини/News => Topic started by: MU on January 13, 2015, 02:46:52 PMTitle: Награди от Пк евент Hof // Rewards from PK Event Hall of Fame
Post by: MU on January 13, 2015, 02:46:52 PM
MUOPTINET 2022
1во място:
Итем от сет (До бокс+5)  за съответния клас с 2 опции и лък + 11
        или
+1хп на ринг/пендант ако е 0/1 хп
        или
Лък на крила
        или
5 JoC+11
        или
15 box+5  или 20 box+4 или 25 box+3 или 30 box+2 или 35 box+1
===========
2ро място:
Итем от сет (До бокс+2)  за съответния клас с 2 опции и лък
        или
Лък на итем (До бокс+4)  за съответния клас  
        или
3 JoC+11      
        или
10 box+5  или 10 box+4 или 20 box+3 или 25 box+2 или 30 box+1
=============
3то място:
1 JoC+11      
        или
5 box+5 или 10 box+4 или 15 box+3 или 20 box+2 или 25 box+1
=============
4то място:
5 box+4 или 10 box+3 или 15 box+2 или 20 box+1
Title: Re: Награди от Пк евент Hof // Rewards from PK Event Hall of Fame
Post by: MU on December 16, 2021, 01:41:16 PM
UPDATED