Welcome to MU Online Forum

MUOptinet #1 97d 100x http://muoptinet.com => Новини/News => Topic started by: MU on December 30, 2013, 03:11:37 AMTitle: SkyEvent Info
Post by: MU on December 30, 2013, 03:11:37 AM
Този евент е на всеки 2 часa. Влиза се от Davias от Guard-а до съндъка и трябва да имате в себе си 1 х jewel of creation .
Килването по време на евента е разрешено.
Победител в този евент е играчът с най много убити чудовища!
От евента падат итемите които падат от Box of Kundun +4. Drop items from box+4
http://muoptinet.com/?op=box

============================================
This event is on every 2 hours. From Davias you can join in event via  Guard near warehouse .Ticket : 1 х jewel of creation .
Kills another players is allowed.
Reward list >> Box of Kundun +4. Drop items from box+4
http://muoptinet.com/?op=box