Welcome to MU Online Forum

MUOptinet #1 97d 100x http://muoptinet.com => Новини/News => Topic started by: MU on August 05, 2012, 08:46:21 PMTitle: Worm Event
Post by: MU on August 05, 2012, 08:46:21 PM
На 2 часа ще бъде спаунван  силен моб SeaWorm който ще са нужни поне 5-6 човека за да бъде убит.
Моба ще бъде в  dungeon3(25:70) и ще бъде 10-15 пъти по силен от танталите.
От моба ще пада JewelOfCreation+11   само чрез който от нашият сайт ще може да взимате уникални предмети:
Items: http://muoptinet.com/?op=wormevent (http://muoptinet.com/?op=wormevent)
ВАЖНО: Времето почва да се брой след като моба бъде убит... !
================================================

On every 2 hours spawn strong Monster(SeaWorm) at Dungeon3(25:70).
From mob drop JewelOfCreation+11 and with this unique jewel can deposit in our website and get unique items:
Items: http://muoptinet.com/?op=wormevent (http://muoptinet.com/?op=wormevent)
New Worm will respawn after 2hours after last die time